Gezondheid in klimaatadaptatiebeleid

De gevolgen van klimaatverandering hebben een grote impact op de gezondheid van mensen. Denk aan de toenemende hitte, een langer allergieseizoen, infectieziekten en fysieke en mentale gevolgen van wateroverlast en overstromingen.

Doel van het project

Doel van het project is om gezondheid te verankeren in klimaatadaptatiebeleid en zo de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid te verminderen.

De uitvoering

Goede voorbeelden bij GGD’en en gemeenten in heel Nederland vormen de basis voor dit project. De verzamelde kennis en expertise worden gebundeld in een handreiking voor GGD’en en gemeenten. Hieraan staat hoe beleidsmakers rekening kunnen houden met gezondheid in klimaatadaptatiebeleid. De handreiking wordt tussentijds van het project herzien, op basis van opgedane ervaringen bij GGD’en en gemeenten.

Initiatiefnemer: GGD Gelderland-Midden
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 31 december 2027