Zuurstofgehalte

Als een watersysteem te vaak zuurstofarm of zuurstofloos wordt, kan er stank, vissterfte en groei van schadelijke blauwalgen ontstaan. Hieronder lees je meer over de verschillende stuurvariabelen die invloed hebben op het zuurstofgehalte van een watersysteem. En in de tabel onderaan de pagina kun je zien wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn op de verschillende stuurvariabelen.

Afbeelding indicator zuurstofgehalte
Printscreen uit het kennisdocument. Door het kennisdocument (pdf, 13 MB) te downloaden heb je toegang tot de interactieve pagina's.

Klimaatverandering heeft effect op het zuurstofgehalte in watersystemen via hitte en wateroverlast. Als het lange tijd warm is en de watertemperatuur opwarmt, daalt de zuurstofconcentratie. Dat komt onder andere doordat de organismen in water met een hoge temperatuur meer zuurstof verbruiken. Daarnaast kan de zuurstofvraag toenemen als er tijdens hevige zomerbuien overstorten plaatsvinden van het riool. Dit kan leiden tot zuurstofloosheid waardoor vissen en kleine waterdieren sterven.

Invloed van stuurvariabelen op het zuurstofgehalte

De belangrijkste stuurvariabelen die invloed kunnen hebben op het zuurstofgehalte zijn:

Hoe kwetsbaar een watersysteem is voor deze verschillende stuurvariabelen hangt onder andere af van waar het voor wordt gebruikt. Wordt het gebruikt om in te zwemmen, als koelwater, drinkwater en of irrigatie? Elke functie heeft weer andere grenswaarden. In de tool Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) kun je voor verschillende functies zien wat de grenswaarden zijn voor de verschillende stuurvariabelen die hierboven genoemd zijn.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen

In de tabel hieronder kun je zien welke invloed klimaatverandering heeft op de verschillende stuurvariabelen die samen bepalen hoe voedselrijk een watersysteem is. In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de stijgende wateroverlast zorgt voor meer riooloverstorten, wat een negatief effect is. Tegelijk zie je dat de toenemende droogte zorgt voor minder riooloverstorten, wat een positief effect is. Ga voor meer informatie naar het Excelbestand Gebruiksfuncties Watertypen (xlsx, 499 kB). De tabel hieronder is afgeleid van een tabel uit dit bestand. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Effecten klimaatverandering’, deel C.

EFFECT VAN KLIMAATVERANDERING OP DE STUURVARIABELEN
Stuurvariabele Hitte Water-overlast Droogte Water-veiligheid
Organische belasting via riooloverstort Toename, negatief Afname, positief
Organische belasting via bladinval Toename, negatief
Organische belasting via vogelpoep Toename, negatief Toename, negatief Afname, positief
Zuurstofverbruik waterplanten Toename, negatief

Water-
temperatuur

Toename, negatief