Verontreiniging

(Micro)verontreinigingen zoals zware metalen, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen zijn schadelijk voor het leven in en om het oppervlaktewater. Verontreiniging met uitwerpselen is schadelijk voor de volksgezondheid: mensen die in het water zwemmen of pootje baden kunnen hier ziek van worden. Hieronder lees je meer over de verschillende stuurvariabelen die invloed hebben op de verontreiniging van een watersysteem. En in de tabel onderaan de pagina kun je zien wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn op de verschillende stuurvariabelen.

Afbeelding indicator verontreiniging
Printscreen uit het kennisdocument. Door het kennisdocument (pdf, 13 MB) te downloaden heb je toegang tot de interactieve pagina's.

Door klimaatverandering kunnen er meer verontreinigingen in het stedelijk oppervlaktewater terechtkomen. Dat kan doordat regenwater verontreinigingen meeneemt als het afspoelt langs (verhard) oppervlak. Ook kan verontreiniging toenemen door riooloverstorten bij hevige neerslag.

Invloed van stuurvariabelen op de verontreiniging

De belangrijkste stuurvariabelen die invloed kunnen hebben op de verontreiniging van water zijn:

Hoe kwetsbaar een watersysteem is voor deze verschillende stuurvariabelen hangt onder andere af van waar het voor wordt gebruikt. Wordt het gebruikt om in te zwemmen, als koelwater, drinkwater en of irrigatie? Elke functie heeft weer andere grenswaarden. In de tool Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) kun je voor verschillende functies zien wat de grenswaarden zijn voor de verschillende stuurvariabelen die hierboven genoemd zijn.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen

In de tabel hieronder kun je zien welke invloed klimaatverandering heeft op de verschillende stuurvariabelen die samen bepalen hoe voedselrijk een watersysteem is. In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de stijgende wateroverlast zorgt voor meer riooloverstorten, wat een negatief effect is. Tegelijk zie je dat de toenemende droogte zorgt voor minder riooloverstorten, wat een positief effect is. Ga voor meer informatie naar het Excelbestand Gebruiksfuncties Watertypen (xlsx, 499 kB). De tabel hieronder is afgeleid van een tabel uit dit bestand. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Effecten klimaatverandering’, deel C.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen
Stuurvariabele Hitte Water-overlast Droogte Water-veiligheid
Afspoeling van verhard oppervlak Toename, negatief Afname, positief
Openheid verhard oppervlak
Riooloverstort Toename, negatief Afname, positief
Afspoeling hondenpoep Toename, negatief Afname, positief
Instroom vogelpoep Toename, negatief Afname, positief
Scheepvaart Toename, negatief
Onkruid bestijdings- middelen Toename, negatief Toename, negatief Afname, positief
Lekkage riolering Toename, negatief Toename, negatief Toename, negatief
Zwemmers Toename, negatief