Voedselrijkdom

Een hoge voedselrijkdom staat aan de basis van veel waterkwaliteitsproblemen. Veel fosfor en stikstof in water bevordert bijvoorbeeld de groei van algen en kroos die waterplanten wegconcurreren. Hieronder lees je meer over de verschillende stuurvariabelen die invloed hebben op de voedselrijkdom van een watersysteem. En in de tabel onderaan de pagina kun je zien wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn op deze stuurvariabelen.

Afbeelding indicator voedselrijkdom
Printscreen uit het kennisdocument. Door het kennisdocument (pdf, 13 MB) te downloaden heb je toegang tot de interactieve pagina's.

Klimaatverandering kan op verschillende manieren de voedselrijkdom van watersystemen verhogen. Hitte versnelt bijvoorbeeld de afbraak van organisch materiaal, waardoor er meer stikstof en fosfor vrij komt. Gebiedsvreemd water dat tijdens droogte wordt ingelaten kan voedselrijk zijn en daarmee het ontvangende watersysteem ook voedselrijker maken. En als gevolg van hevige regenbuien kunnen er riooloverstorten plaatsvinden, die ook de voedselrijkdom van een watersysteem verhogen.

Invloed van stuurvariabelen op de voedselrijkdom

De belangrijkste stuurvariabelen die invloed kunnen hebben op de voedselrijkdom zijn:

Hoe kwetsbaar een watersysteem is voor deze verschillende stuurvariabelen hangt onder andere af van waar het voor wordt gebruikt. Wordt het gebruikt om in te zwemmen, als koelwater, drinkwater en of irrigatie? Elke functie heeft weer andere grenswaarden. In de tool Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) kun je voor verschillende functies zien wat de grenswaarden zijn voor de verschillende stuurvariabelen die hierboven genoemd zijn.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen

In de tabel hieronder kun je zien welke invloed klimaatverandering heeft op de verschillende stuurvariabelen die samen bepalen hoe voedselrijk een watersysteem is. In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de stijgende wateroverlast zorgt voor meer riooloverstorten, wat een negatief effect is. Tegelijk zie je dat de toenemende droogte zorgt voor minder riooloverstorten, wat een positief effect is. Ga voor meer informatie naar het Excelbestand Gebruiksfuncties Watertypen (xlsx, 499 kB). De tabel hieronder is afgeleid van een tabel uit dit bestand. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Effecten klimaatverandering’, deel C.

EFFECT VAN KLIMAATVERANDERING OP DE STUURVARIABELEN
Stuurvariabele Hitte Water-overlast Droogte Water-veiligheid
Voedselrijkdom bodem (type)
Riooloverstort Toename, negatief Afname, positief
Inlaat (voedselrijk) water Afname, positief Toename, negatief Afname, positief
Voedselrijkdom bodem (slib) Toename, negatief
Afspoeling hondenpoep Toename, negatief Afname, positief
Instroom vogelpoep Toename, negatief Toename, negatief Afname, positief
Bemesting omgeving Toename, negatief Afname, positief
Bladinval Toename, negatief