Watertemperatuur

Bij hogere watertemperaturen groeien algen en kroos sneller, en kan overlast door vissterfte, blauwalgen en muggen vaker voorkomen. Hieronder lees je meer over de verschillende stuurvariabelen die invloed hebben op de temperatuur van een watersysteem. En in de tabel onderaan de pagina kun je zien wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn op de verschillende stuurvariabelen.

Afbeelding indicator Watertemperatuur
Printscreen uit het kennisdocument. Door het kennisdocument (pdf, 13 MB) te downloaden heb je toegang tot de interactieve pagina's.

Klimaatverandering heeft een direct effect op de watertemperatuur tijdens periodes van hitte. Het water warmt dan op. Daarnaast is er ook een indirect verband tussen klimaatverandering en de watertemperatuur: tijdens droogte is er minder kweldruk waardoor er minder koud water vanuit de grond naar boven komt.

Invloed van stuurvariabelen op de watertemperatuur

De belangrijkste stuurvariabelen die invloed kunnen hebben op de watertemperatuur zijn:

Hoe kwetsbaar een watersysteem is voor deze verschillende stuurvariabelen hangt onder andere af van waar het voor wordt gebruikt. Wordt het gebruikt om in te zwemmen, als koelwater, drinkwater en of irrigatie? Elke functie heeft weer andere grenswaarden. In de tool Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) kun je voor verschillende functies zien wat de grenswaarden zijn voor de verschillende stuurvariabelen die hierboven genoemd zijn.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen

In de tabel hieronder kun je zien welke invloed klimaatverandering heeft op de verschillende stuurvariabelen die samen bepalen hoe voedselrijk een watersysteem is. In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de stijgende wateroverlast zorgt voor meer riooloverstorten, wat een negatief effect is. Tegelijk zie je dat de toenemende droogte zorgt voor minder riooloverstorten, wat een positief effect is. Ga voor meer informatie naar het Excelbestand Gebruiksfuncties Watertypen (xlsx, 499 kB). De tabel hieronder is afgeleid van een tabel uit dit bestand. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Effecten klimaatverandering’, deel C.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen
Stuurvariabele Hitte Water-overlast Droogte Water-veiligheid
Diepte Toename, negatief Afname, negatief
Inval zonlicht
Aanvoer koud kwelwater Toename, positief Afname, negatief Toename, positief
Luchttemperatuur Toename, negatief