Doorstroming

Een systeem waarin water stilstaat is kwetsbaar en gevoelig voor overlast. Een lange verblijftijd geeft algen en kroos de tijd om te kunnen bloeien. Hieronder lees je meer over de verschillende stuurvariabelen die invloed hebben op de doorstroming van een watersysteem. En in de tabel onderaan de pagina kun je zien wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn op de verschillende stuurvariabelen.

Afbeelding indicator doorstroming
Printscreen uit het kennisdocument. Door het kennisdocument (pdf, 13 MB) te downloaden heb je toegang tot de interactieve pagina's.

Klimaatverandering zal effect hebben op de doorstroming van watersystemen via hitte, droogte en wateroverlast. Als het langere tijd heet is, verdampt er meer water waardoor het ondieper wordt en minder doorstroomt. De doorstroming neemt ook af als door droogte de kweldruk van grondwater minder wordt. Maar tijdens droogte neemt de doorstroming juist weer toe als er gebiedsvreemd water wordt ingelaten. Verder neemt de doorstroming toe bij wateroverlast, doordat de waterafvoer dan groter is.

Invloed van stuurvariabelen op de doorstroming

De belangrijkste stuurvariabelen die invloed kunnen hebben op de doorstroming zijn:

Hoe kwetsbaar een watersysteem is voor deze verschillende stuurvariabelen hangt onder andere af van waar het voor wordt gebruikt. Wordt het gebruikt om in te zwemmen, als koelwater, drinkwater en of irrigatie? Elke functie heeft weer andere grenswaarden. In de tool Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) kun je voor verschillende functies zien wat de grenswaarden zijn voor de verschillende stuurvariabelen die hierboven genoemd zijn.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen

In de tabel hieronder kun je zien welke invloed klimaatverandering heeft op de verschillende stuurvariabelen die samen bepalen hoe voedselrijk een watersysteem is. In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de stijgende wateroverlast zorgt voor meer riooloverstorten, wat een negatief effect is. Tegelijk zie je dat de toenemende droogte zorgt voor minder riooloverstorten, wat een positief effect is. Ga voor meer informatie naar het Excelbestand Gebruiksfuncties Watertypen (xlsx, 499 kB). De tabel hieronder is afgeleid van een tabel uit dit bestand. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Effecten klimaatverandering’, deel C.

Effect van klimaatverandering op de stuurvariabelen
Stuurvariabele Hitte Water-overlast Droogte Water-veiligheid
Doodlopende watergang Toename, negatief
Inlaat water Toename, positief Afname, positief Toename, positief
Grondwater-aanvoer Toename, positief Afname, negatief Toename, positief
Weerstand onderste waterlaag door waterplanten Toename, negatief
Weerstand bovenste waterlaag door duikerligging Toename, negatief
Weerstand door krappe duiker Toename, negatief