Klimaatbestendige regio Vallei en Veluwe

In de regio Vallei en Veluwe werken veel partijen succesvol samen aan klimaatadaptatie. Het Regionaal Kernteam Klimaatadaptatie initieert, stimuleert, informeert, faciliteert en coördineert de samenwerking in de regio. Dit project dient als best practice: hoe zorg je voor een goede regionale samenwerking?

Doel van het project

Het waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt het Regionaal Kernteam Klimaatadaptatie. Het doel van dit kernteam is het benutten van de kracht van de samenwerking in de regio. Samenwerken betekent ook minder kosten, in dit geval voor het uitvoeren van de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Andere doelen zijn: het besparen van mensuren, uniformiteit creëren en het mogelijk maken van kennis- en gegevensuitwisseling.

De uitvoering

Er is gekozen voor een regionale samenwerking tussen diverse organisaties, waaronder gemeenten, provincies, het waterschap, een drinkwaterbedrijf, de GGD en de veiligheidsregio’s. ‘Grensontkennend samenwerken’ is het motto. De organisatievorm van de samenwerking en de activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd, kunnen gekopieerd worden naar andere regio’s.

Initiatiefnemer: Waterschap Vallei en Veluwe
Start- en einddatum: 1 oktober 2021 – 31 december 2023