Hittestress

We krijgen in Nederland steeds meer te maken met (extreem) hete dagen. Een trend die zich door klimaatverandering voorlopig zal voortzetten met alle gevolgen van dien. Samen Klimaatbestendig, Klimaatverbond Nederland en Tauw werken aan de doorontwikkeling van een geïntegreerde hitte-aanpak om lokale, provinciale en landelijke actoren te ondersteunen. We nemen hierbij drie domeinen mee: gezondheid, gebouwde omgeving en ruimtelijke omgeving.


Foto: Shutterstock

Gevolgen van hitte

De gevolgen van hitte kunnen ernstig zijn, vooral voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals 75-plussers en mensen met een psychische en/of somatische beperking. Maar hitte verstoort ook onze nachtrust en productiviteit. Daarnaast heeft hitte gevolgen voor het drink- en oppervlaktewater en de infrastructuur.

Aandacht voor hitte en kennisvragen

Om tot een zo goed mogelijke hitte-aanpak te komen hebben we een enquête uitgezet en een belronde gedaan bij beleidsmedewerkers van gemeenten. We willen zo een beeld krijgen welke aandacht hitte krijgt en welke kennisvragen hierbij leven. De resultaten hiervan lees je in dit artikel.

Versterking samenwerking tussen diverse actoren

Om meer impact te bereiken is het belangrijk om kennis en ervaring te bundelen en deze met elkaar uit te wisselen. Via verschillende (digitale) bijeenkomsten zorgen we dat hitte op de agenda komt van diverse hitte- actoren. Ook stimuleren we gemeenten, (ouderen)zorgorganisaties, woningcorporaties, natuurorganisaties en anderen tot samenwerken, bijvoorbeeld binnen de risicodialogen.

Hittedossier

Ook werken we aan een hittedossier waarin je van alles kan lezen over de impact van hitte en de maatregelen die je kan nemen. We laten inspirerende voorbeelden zien van zowel maatregelen als samenwerkingen.

Heb jij een vraag over hittestress? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl