Handelen bij calamiteiten

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor zeven ambities waarvan ‘handelen bij calamiteiten’ er één is. Deze ambitie houdt in dat we ons voorbereiden op noodsituaties en andere vormen van overlast die veroorzaakt worden door wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Er blijft altijd een risico

Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting kan calamiteiten door extreem weer en de schade die ze veroorzaken wel beperken, maar nooit helemaal voorkomen. De kans op calamiteiten in een gebied dat klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, heet ook wel het ‘restrisico’.

Schade kan enorm zijn

De schade die veroorzaakt wordt door extreem weer kan enorm zijn, zoals bijvoorbeeld de Klimaatmonitor laat zien. In de toekomst kan die schade nog verder oplopen, helemaal als we ons niet aanpassen aan het veranderende klimaat. Volgens de Klimaatschadeschatter kan de schade voor Nederland in dat geval tot 2050 oplopen tot een bedrag tussen € 77,5 en € 173,6 miljard. Een deel van die schade kun je laten verzekeren.

Bereid je voor

Op de website van het Verbond van Verzekeraars staat een lijst met tips om schade door noodweer zoveel mogelijk te voorkomen. Hier vind je tips voor particulieren, en tips voor ondernemers en bedrijven. Bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld abonneren op een weerstation dat ver van tevoren waarschuwt voor extreem weer. Verder staan er specifieke tips per weertype: droogte, hagel, neerslag, onweer, overstroming en storm.

Maak duidelijk wie wat moet doen

Om schade en overlast door extreem weer zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om af te spreken wie wat doet bij calamiteiten. Doe dat in de risicodialoog. Geef daarbij speciale aandacht aan noodvoorzieningen en snel herstel van vitale en kwetsbare functies. En de afspraken over wie wat doet tijdens een hittegolf, leg je samen met de betrokken partijen vast in een lokaal hitteplan. Verder is het nu bij schade vaak nog onduidelijk wie ervoor verantwoordelijk is. De infographic 'Klimaatrisico's: wie is verantwoordelijk?' geeft een indruk van wie verantwoordelijk is voor het beperken van schade door extreem weer. In de Deltafact Informatievoorziening bij calamiteiten van Stowa kun je lezen over crisisbeheersing en informatievoorziening vanuit het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) bij dreigend hoogwater op de Rijn en de Maas.

Welke schade kun je verzekeren?

Inwoners en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar zijn zich daarvan niet altijd bewust. Ook weten ze vaak niet goed tegen welke schade ze verzekerd zijn en met welke maatregelen ze het risico kunnen beperken. Een van de aanbevelingen in het rapport Verzekeraars in een veranderende wereld van De Nederlandsche Bank is dan ook dat de overheid duidelijker aangeeft welke schade door overstromingen ze dekt. Het is goed om het onderwerp schades en verzekeringen ook in de risicodialoog te bespreken. Een infographic van het Verbond van Verzekeraars laat zien welke klimaatrisico’s verzekerbaar zijn. En in een Deltafact van STOWA kun je meer lezen over de mogelijkheden in Nederland om schade door overstromingen en wateroverlast te verzekeren.

Hulpmiddelen

Ga je aan de slag met de ambitie ‘handelen bij calamiteiten’? Dan zijn er verschillende hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen.