Hbo-opleidingen

Zoek je een hbo-studie waarin klimaatadaptatie een belangrijk thema is? Op deze pagina vind je een overzicht van hbo-opleidingen die een link hebben met klimaatadaptatie. Per hogeschool geven we een lijst met studies.

Let op: dit overzicht is niet compleet. Mis je een studie in dit overzicht? Laat het ons weten, dan voegen we die toe!

Op deze pagina vind je verschillende hbo-bachelors en hbo-masters op het gebied van klimaatadaptatie.

Aarde & Klimaat

Vind je aardrijkskunde een geweldig vak? Zie jij toekomst in het leefbaar houden van de wereld? Dan is de opleiding Aarde & Klimaat echt iets voor jou! Je leert alles over bodem, water en klimaat(adaptie). Je ontdekt hoe je kunt bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken met het verzamelen, analyseren en visualiseren van geo-informatie. De behoefte aan kennis op dit gebied is ontzettend groot. Na je studie ga je aan de slag als beleidsmedewerker, adviseur, of GIS-specialist.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de opleiding Aarde & Klimaat volgen aan de Aeres Hogeschool in Almere.

Bachelor Built Environment

Heb jij een fascinatie voor de combinatie van creativiteit en techniek? En heb je interesse in de bouwwereld? En in de wereldwijde en snelle veranderingen die dwingen om anders na te denken over hoe we als maatschappij met die veranderingen om moeten gaan? Dan is de opleiding Built Environment een mooie opleiding voor jou. Hier leer je hoe je gebouwen, gebieden en infrastructuur zo inricht dat mensen er optimaal gebruik van kunnen maken. Deze veranderende wereld vraagt om professionals die op de grote veranderingen kunnen inspelen. Professionals die initiatief nemen, kunnen samenwerken, innoveren en die toekomstbestendig kunnen bouwen. Zo'n wereld vraagt ook om professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de gevolgen die een ontwerp voor de omgeving heeft.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de opleiding Built Environment volgen aan de Hogeschool van Amsterdam of aan de Hanzehogeschool Groningen.

Bachelor Land- en watermanagement

Zie jij jezelf later grote en kleine projecten managen op het gebied van watersystemen, grondwater en infrastructuur? En wil je graag slimme oplossingen bedenken voor de nationale en internationale watervraagstukken van nu en de toekomst? Dan is de technisch-georiënteerde opleiding Land- en watermanagement iets voor jou. Eerst leer je van alles over aardrijkskunde, biologie, economie, natuur, gezondheid, bouwen, leven, zeespiegelstijging, bodemonderzoek. Je bouwt aan de basis en kijkt naar het landschap in Nederland, de bodem en de onderdelen van het watersysteem, zoals neerslag, rivieren, beken en grondwater. Daarna ga je praktisch aan de slag. Je maakt bijvoorbeeld een waterbeheerplan en een inrichtingsplan voor de stad. En je verdiept je in de duurzame inrichting van een delta, de plek waar zee en rivier elkaar tegenkomen. Je specialiseert je in het werkveld naar jouw keuze en past je kennis toe in een stage.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze opleiding volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Bachelor Landscape and Environment Management

Heb jij oog voor de natuur, het landschap en je omgeving? Ben je iemand die meer wil weten over het verband tussen klimaatverandering en de effecten op de natuur? Of wil jij bijdragen aan een groenere en gezondere stad? Dan is de opleiding Landscape and Environment Management iets voor jou. Deze hbo-opleiding gaat helemaal over de groene ruimte. Je leert alles rondom het duurzaam plannen, inrichten en beheren van onze leefomgeving, vanuit verschillende invalshoeken: ecologie, ruimte, maatschappij, milieu en economie. Mens en natuur staan hierbij centraal. De opleiding is breed, combineert de praktijk met theorie en heeft twee afstudeerrichtingen: ‘stad en milieu’ en natuur en landschap’. Tijdens de opleiding kom je in contact met verschillende bedrijven uit het werkveld en loop je stage bij een organisatie die je interessant vindt.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de opleiding Landscape and Environment Management volgen aan de Hogeschool Inholland in Delft.

Bachelor Management van de Leefomgeving

Nederland is een dichtbevolkt land waar ieder gebied een bestemming heeft. Iedereen gebruikt ruimte op zijn eigen manier en heeft eigen wensen en belangen. Tegelijk heeft elk gebied een eigen unieke combinatie van landschappelijke kenmerken, functies en mogelijkheden. Om toekomstplannen te maken voor onze omgeving is dus veel creativiteit en kennis nodig. Bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, projectontwikkelaars en beleidsmakers: in de opleiding Management van de Leefomgeving leer je hoe je al deze partijen betrekt bij de ontwikkeling en inrichting van een gebied. Want bij het ontwikkelen van onze leefomgeving moet je rekening houden met het landschap, de landbouw, de natuur en elkaar, en krijg je te maken met veel verschillende partijen. Alle processen, van ontwerp tot uitvoering, komen tijdens de opleiding aan bod.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de opleiding Management van de Leefomgeving volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden of Velp. Je kunt de opleiding ook volgen aan de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Bachelor Toegepaste psychologie

Klimaatadaptatie kan ook vanuit de opleiding Toegepaste psychologie een interessant thema zijn. De theorie die je in deze opleiding leert, pas je toe in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen. De opleiding werkt bijvoorbeeld nauw samen met het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad. Andere lectoraten die vanuit deze opleiding interessant kunnen zijn voor verdiepend onderzoek zijn bijvoorbeeld de lectoraten Coördinatie grootstedelijke vraagstukken, Management en cultuurverandering en Klimaatgeletterdheid.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de opleiding Toegepaste psychologie volgen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bachelor Watermanagement

Hoe gaan we om met overstromingen, zeespiegelstijging, droogte, overbevissing, vervuiling en plastic soep? Hoe stroomt regenwater na een hevige bui weg zonder overlast te veroorzaken? Hoe blijft een stad leefbaar ondanks extreme hitte? En hoe zorg je voor voldoende schoon drinkwater voor onze groeiende wereldbevolking? Deze uitdagingen spelen wereldwijd. Vooral in deltagebieden waar rivieren en zee samenkomen en het land onder de zeespiegel ligt. De helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in delta’s. Naar verwachting zal dit percentage in 2050 oplopen tot 70%. Wil jij bijdragen aan voldoende zoet water, schone zeeën, gezonde ecosystemen, waterveiligheid en een klimaatbestendige leefomgeving? Dan is deze opleiding Watermanagement iets voor jou. Binnen de studie kun je kiezen uit drie routes: aquatische ecotechnologie, deltamanagement en spatial planning & design.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de opleiding Watermanagement volgen aan de HZ University of Applied Sciences in Middelburg.

Master Klimaatpsychologie en -gedrag

Om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden, moeten we echt anders gaan leven. Dat vraagt om gedragsverandering van veel mensen. De deeltijd master Klimaatpsychologie en gedrag is de eerste beroepsopleiding op masterniveau in Nederland die opleidt tot specialist klimaatbewust gedrag. Met deze master ontwikkel je je tot specialist op het gebied van klimaatbewust gedrag die overheden en organisaties kan ondersteunen om de complexe transitie naar een duurzame samenleving te maken. Tijdens de master werk je aan een concreet project uit je eigen praktijk. Dit project past bij de transitiethema’s die centraal staan in de master: de mobiliteitstransitie, de energietransitie, de eiwittransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Deze nieuwe opleiding gaat naar verwachting van start in februari 2023. Heb je interesse in de master Klimaatpsychologie en -gedrag? Vul dan je gegevens in op de website van de Hogeschool van Amsterdam. Dan houden ze je op de hoogte van ontwikkelingen rond deze opleiding.