Wo-opleidingen

Zoek je een universitaire studie waarin klimaatadaptatie een belangrijk thema is? Op deze pagina vind je een overzicht van universitaire bachelors en masters die een link hebben met klimaatadaptatie.

Let op: dit overzicht is niet compleet. Mis je een studie in dit overzicht? Laat het ons weten, dan voegen we die toe!

Bachelor Aarde, Economie en Duurzaamheid

Hoe zorg je ervoor dat er voldoende zoet water en energie beschikbaar blijft? Hoe minimaliseer je het aantal slachtoffers en de economische gevolgen van natuurrampen? Tijdens de bachelor Aarde, Economie en Duurzaamheid aan de VU bestudeer je – ingrijpende of sluimerende – veranderingen op aarde die de mens als aardbewoner raken, en ontwikkel je duurzame oplossingen. Daarvoor heb je niet alleen inzicht nodig in de veranderende aarde, maar ook in de mensen die hier beslissingen over nemen.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze bachelor volgen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Bachelor Aardwetenschappen

Klimaatverandering, energietransitie, veiligheid bij natuurrampen: zonder grondige kennis van de aarde zijn deze vraagstukken onoplosbaar. De bachelor Aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding, die je diep inzicht biedt in de samenhang van Systeem Aarde. Kennis van de ondergrond, het klimaat van vroeger en nu, gesteenten. Je combineert aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om aardwetenschappelijke onderwerpen te begrijpen.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de bachelor volgen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en aan de Universiteit Utrecht (UU). Bekijk de websites van beide universiteiten voor meer informatie.

Bachelor Biology

Wil jij weten hoe klimaatverandering biodiversiteit verandert? Of ben je gefascineerd door evolutie, het menselijk brein, genetica, de opsporing en behandeling van ziektes en ecologie? Dan is de Engelstalige bachelor Biology de opleiding voor jou. De opleiding is breed opgezet, met gespecialiseerde leertrajecten. De nadruk ligt op biologie in de samenleving.

Waar kun je de opleiding volgen?

Je kunt de bachelor volgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Bachelor Future Planet Studies

Het samenspel tussen mens en milieu bepaalt de leefbaarheid van onze planeet, nu en in de toekomst. Hoe kunnen wij ons leven inrichten op een manier die de aarde niet uitput of oververhit? Grote uitdagingen zoals klimaatverandering zijn complex en vragen om specialisten die de juiste kennis kunnen combineren vanuit verschillende vakgebieden. Bij de bachelor Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam leer je om verschillende perspectieven rond duurzaamheid te bundelen, af te wegen en te gebruiken als startpunt voor mogelijke oplossingen.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze bachelor volgen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Bachelor Geografie, Planologie en Milieu

De bachelor Geografie, Planologie en Milieu is een brede opleiding waarin drie vakgebieden samenkomen: geografie, planologie en milieu. Je leert hier over uiteenlopende onderwerpen zoals geopolitiek en grenzen, energietransitie, duurzame samenleving en oplossingen, en smart cities, mobiliteitsstromen en visievorming.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt de bachelor volgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Bachelor Sociale geografie en Planologie

In de bachelor Sociale geografie en Planologie verdiep je je in de relatie tussen mensen en hun omgeving. Je bestudeert en bedenkt oplossingen voor vraagstukken zoals: hoe kun je een woonwijk het beste inrichten? Hoe zorg je voor betaalbare woningen? Wat is de impact van klimaatverandering op de leefomgeving? In deze bachelor doe je onderzoek in Amsterdam en in het buitenland.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze bachelor volgen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Cities, Water and Climate Change

Lijkt het jou leuk om steden klimaatbestendig of klimaatneutraal te maken? De master Cities, Water and Climate Change bereidt je voor om te werken op het snijvlak van stedenbouw, watermanagement en klimaatbeheer. Je ontwikkelt strategieën om steden klimaatbestendig te maken en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Climate Adaptation Governance

Binnen het masterprogramma Culturele Geografie van de faculteit Campus Fryslân kun je je specialiseren in de governance van klimaatadaptatie of in duurzaam toerisme. Het masterprogramma bestudeert hoe toerisme en klimaatadaptatie onze natuurlijke omgeving kunnen omvormen tot bloeiende dorpen, steden en buitengebieden. Je volgt onder andere lessen over natuurlijk en cultureel erfgoed, cultuur en identiteit, en mobiliteit en multiculturaliteit, en doet zelf veldonderzoek over één van deze onderwerpen.

Waar kun je de opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen in Leeuwarden, aan de faculteit Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Climate Studies

De master Climate Studies is de eerste master in Nederland op het gebied van klimaatverandering. Deze master leert je alles over de wetenschappelijke inzichten in de oorzaken en gevolgen van wereldwijde klimaatverandering. Tijdens de opleiding houd je je bezig met internationale vraagstukken over klimaatverandering vanuit natuurwetenschappelijke en sociaaleconomische hoek. De master biedt een breed overzicht van aspecten die gerelateerd zijn aan klimaatverandering.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan Wageningen University & Research. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Earth, Life and Climate

Tijdens de master Earth, Life and Climate onderzoek je de processen die het leven en milieu op aarde beïnvloeden. De opleiding biedt je de kennis om de fundamentele processen op aarde te begrijpen die de vroegere, huidige en toekomstige dynamiek van milieusystemen, biodiversiteit en klimaat regelen. Menselijk handelen leidt in deze tijd tot grote veranderingen in de kwetsbare natuurlijke milieusystemen, de biodiversiteit en het klimaat. Dit is een grote zorg en één van de grootste internationale maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor de toekomst.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Universiteit Utrecht. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Earth Sciences

Tijdens de master Earth Sciences onderzoek je het systeem Aarde en bestudeer je de invloed die gebergtes, grond, water, lucht en levende organismen op elkaar en de aarde hebben. Je kijkt ook naar de gevolgen van het handelen van de mens op het klimaat in het verleden en nu, en kijkt wat dat betekent voor de toekomst. Met deze master kun je een bijdrage leveren aan oplossingen voor de complexe problemen waar onze planeet mee te maken heeft.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Environmental & Energy Management

De master Environmental & Energy Management leidt je op tot een deskundig bestuurder en manager op het gebied van milieu, energie en water. De grote uitdagingen van nu vragen om professionals die sociaal-technologische verandering kunnen organiseren, beheren en leiden. Vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen geeft deze master je kennis en vaardigheden mee in onder andere management, (openbaar) bestuur en recht. Je richt je op de administratieve, organisatorische en technische oorzaken van water-, milieu- of energieproblemen. En je werkt aan strategieën voor verantwoord beheer en duurzame ontwikkeling.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Universiteit Twente. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Environment and Resource Management

Wil je deel uitmaken van de nieuwe generatie milieuleiders die werken aan  duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd? Met de master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam kun jij daarmee aan de gang. Je wordt opgeleid tot een interdisciplinaire milieudeskundige die effectieve oplossingen ontwikkelt voor een duurzame wereld. Je kunt je specialiseren in wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedsel, water, ecosystemen, biodiversiteit, energie en klimaat.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Hydrology

Veilig en schoon water wordt steeds schaarser en conflicten over water nemen toe. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water beschikbaar is voor iedereen? Kunnen we zorgen voor water van goede kwaliteit voor landbouw, ecosystemen en mensen? En hoe kunnen we de impact van extreme overstromingen in dichtbevolkte stedelijke gebieden minimaliseren? In de master Hydrology  onderzoek je internationale uitdagingen en processen op het gebied van water vanuit een systeemperspectief.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de Engelse pagina van deze master.

Master Local Environmental Change and Sustainable Cities

In de master Local Environmental Change and Sustainable Cities richt je je op duurzame ontwikkelingen op lokaal niveau, en dan vooral van duurzame steden en regio's. Daarbij gaat het niet alleen over klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook over afval, energie, water en vervoer. Het programma richt zich op de politieke transformaties die nodig zijn voor maatschappelijke veranderingen, vooral om steden klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Je leert  wetenschappelijke inzichten te verwerven aan de hand van sociale en politieke vraagstukken vanuit de hele wereld.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ga voor meer informatie naar de Engelse pagina van deze master.

Master Societal Resilience

De master Societal Resilience bereidt je voor om de onderzoeker van de toekomst te worden. Je gebruikt de nieuwste big data-methodes om de sociale uitdagingen van vandaag en morgen te analyseren en op te lossen. De master is bewust breed opgezet en behandelt vier belangrijke sociale hoofdthema’s: Diversiteit en inclusieve gemeenschappen, Dynamiek van onderlinge verbondenheid, Zorg en welzijn en Governance hervorming. Deze master past big data-methodes toe op problemen in de echte wereld en is daarmee een unieke opleiding vergeleken met andere computationele programma’s in de sociale wetenschap.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de Engelse pagina van deze master.

Master Spatial Planning

Tijdens de master Spatial Planning word je opgeleid om de stedelijke omgeving van de toekomst vorm te geven. Verschillende partijen hebben verschillende ideeën over het gebruik van stedelijke grond. Als planner leer je deze ideeën tegen elkaar af te wegen en duurzame oplossingen te vinden. In deze Engelstalige master leer je passende methodes en instrumenten toe te passen die bijdragen aan duurzaam, slim en inclusief ruimtelijk beleid. Tijdens de studie ontwikkel en vind je je eigen specialisatie, die niet alleen relevant is voor de ruimtelijke ordening maar ook voor urgente maatschappelijke vraagstukken.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Universiteit Utrecht. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Transnational ecosystem-based Water Management

De master Transnational ecosystem-based Water Management is een internationaal programma voor toekomstige waterbeheerders, waarin ecologie, hydrologie en sociale economie worden gecombineerd. De focus ligt op ecologische oplossingen, die vaak effectiever zijn dan technische aanpassingen. Bijzonder aan deze master is dat je hem aan twee universiteiten volgt: een Nederlandse en een Duitse. Je krijgt daarmee zowel een Nederlands als een Duits diploma.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je volgt deze master aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Universiteit van Duisburg-Essen. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over de master.

Master Urban Environment, Sustainability and Climate Change: Nature-Based Solutions for Smart and Resilient Cities

De master Urban Environment, Sustainability and Climate Change richt zich op verschillende analytische en praktische benaderingen om stedelijke gebieden wereldwijd aan te passen tot veerkrachtige en ecologisch duurzame gebieden. Je leert over de meest recente trends en ontwikkelingen op het gebied van slimme en veerkrachtige steden. Belangrijke onderwerpen zijn: de impact van Nature-based Solutions, klimaatmitigatie en -adaptatie, duurzame energie, water- en transportsystemen en slimme stadsinnovaties.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.

Master Water Science and Management

Er ontstaat steeds meer behoefte aan waterbeheerders met een brede maatschappelijke focus op waterbeheervraagstukken. Waterbeheerders ook die werken naast en samen met meer traditionele en technische waterbeheerders. De master Water Science and Management integreert kennis uit de natuur- en sociale wetenschappen als antwoord op deze opkomende behoeften. De master geeft je een diepgaand inzicht in moderne waterbeheertechnieken en waterbeleid vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Je krijgt inzicht in de rol van water ten opzichte van mens en natuur, en in de maatschappelijke impact van ingrepen in de watercyclus.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Je kunt deze master volgen aan de Universiteit Utrecht. Ga voor meer informatie naar de website van deze universiteit.