City Park Apeldoorn

Een historische binnenstad in oude stijl herstellen en tegelijkertijd meer groen aanbrengen. Dat doet de gemeente Apeldoorn in het project ‘City Park’.

Doel van het project

De binnenstad van Apeldoorn krijgt weer het uiterlijk dat het had rond de 19e en 20e eeuw, met de kenmerkende Jugendstil-gevels. Het wordt een klimaatbestendige stad met herstelde architectuur en waterpartijen, veel groen, autoluw met duurzame mobiliteitsoplossingen en waar ontmoeten centraal staat.

De uitvoering

Historische lijnen zoals de Hoofdstraat en De Grift vormen weer de hoofdstructuur. De verbindende straten krijgen een groene inrichting. De binnenstad wordt een stadspark door het vergroenen van pleinen en het planten van extra bomen. De pleinen worden fijne ontmoetingsplekken en de inrichting van speelplekken zorgt voor verbetering van de biodiversiteit.

Door het terugbrengen van de oorspronkelijke, typerende sprengenbeken, ontstaat meer capaciteit om regenwater op te vangen. Ook het groen in de verbindende straten zorgt voor wateropvang, en is goed tegen hittestress.

Leegstaande winkelpanden in de Parkstraat worden getransformeerd tot woningen of werkgebouwen. In laan die naar het station loopt komt extra groen. Het Marktplein krijgt een overdekte hal: ‘Grote Markthof’. Ook deze hal wordt voorzien van meer groen. Ook door het verplaatsen van buslijnen ontstaat meer ruimte voor groen in het centrum.

Initiatiefnemer: Gemeente Apeldoorn
Start- en einddatum: 2022 – 2027