Resultaten

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie levert een groot aantal resultaten op.

Kennisagenda Klimaatadaptatie

De Kennisagenda Klimaatadaptatie brengt in beeld welke kennis en tools er voor klimaatadaptatie beschikbaar zijn in Nederland, waar je die kennis kunt vinden en welke kennis nog ontbreekt. De kennisagenda bestaat uit drie delen die samen gebruikt moeten worden:

Dit is een resultaat van de voorbereidende actie ‘Inventarisatie van kennis en tools’ (A1)

Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie

Het document ‘Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie (pdf, 9.3 MB)’ geeft tal van praktische tips over samenwerken. Er zijn twaalf aandachtspunten, vormgegeven in een ‘vliegwiel’. Het vliegwiel dient als een checklijst. Je kan het gebruiken bij de start van een samenwerking, maar ook in een lopend samenwerkingstraject.

Dit is een resultaat van de voorbereidende actie ‘Gids voor governance en integrale aanpak’ (A3)