Resultaten

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie levert een groot aantal resultaten op. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten.

Versnellingsacties

  • Het 'Monitoringsplan' beschrijft hoe alle projecten binnen het LIFE-IP Klimaatadaptatieprogramma gemonitord worden. Ook vind je er de monitoringsstrategie en het monitoringsprotocol.
  • De 'Strategie kennisdoorwerking' beschrijft de kansen en behoefte om de verspreiding van kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen.
  • De 'Communicatiestrategie' beschrijft op welke manier communicatie kan bijdragen aan het versnellen van klimaatadaptatie.
  • De 'Kennisagenda Klimaatadaptatie' brengt in beeld welke kennis en tools er voor klimaatadaptatie beschikbaar zijn in Nederland, waar je die kennis kunt vinden en welke kennis nog ontbreekt.
  • Het document ‘Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie’ geeft tal van praktische tips over samenwerken.

Bewustwording en urgentiebesef

  • De voorstelling ‘Heet hè!’ van Theatergroep Ouwe Rotten leert ouderen op een speelse manier beter omgaan met hitte.

Governance en integrale aanpak