Meekoppelkansen benutten

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor zeven ambities waarvan ‘meekoppelkansen benutten’ er één is. Op deze pagina vind je informatie over wat dat betekent en waarom dat belangrijk is. Ook geven we voorbeelden van meekoppelkansen, bijvoorbeeld bij de energietransitie en de nieuwbouwopgave. Tot slot vind je een lijstje met hulpmiddelen die kunnen helpen om met meekoppelen aan de slag te gaan.

Wat is meekoppelkansen benutten?

Bij meekoppelkansen benutten of ‘meekoppelen’ combineer je adaptatiemaatregelen met andere acties of doelen. Adaptatiemaatregelen kun je meekoppelen met activiteiten die toch al gaan plaatsvinden, zoals beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als je bijvoorbeeld de straat openbreekt om het riool te vervangen, kun je direct infiltratiekratten plaatsen en een deel van de openbare ruimte vergroenen. Daarnaast kun je maatregelen zo ontwerpen dat ze niet alleen een adaptatiedoel dienen, maar ook andere doelen. Denk bijvoorbeeld aan een natuurlijke waterberging die je ook kunt gebruiken voor recreatie én die bijdraagt aan biodiversiteitsdoelen.

Waarom is meekoppelen belangrijk?

Het is vaak niet efficiënt om ergens alleen adaptatiemaatregelen uit te voeren. Dit geldt zeker voor ruimtelijke maatregelen in drukke stedelijke gebieden. Er spelen dan zoveel belangen en doelen, dat je op zoek moet gaan naar combinaties. Je kunt bijvoorbeeld een voetbalveld zo inrichten, dat het ook water kan opvangen. Of nieuwe parkeervakken inrichten met waterdoorlatende tegels, zodat ze wateroverlast tegengaan. Door adaptatie mee te koppelen met andere acties en doelen bespaar je vaak ook geld. Het is in veel gevallen zelfs noodzakelijk om gebruik te maken van de financiële ruimte op andere posten in beheer- en grondexploitaties, zoals groen, wegen en riool. Voor klimaatadaptatie is namelijk vaak geen apart budget beschikbaar. Daarnaast kunnen groene maatregelen maatschappelijke baten opleveren, en daarmee het draagvlak voor werkzaamheden vergroten. Er komt namelijk vaak een fijnere en gezondere leefomgeving voor terug.

Met welke acties en doelen kun je adaptatie meekoppelen?

In de komende jaren werken overheden en andere partijen aan verschillende activiteiten en doelen waarmee je adaptatie kunt combineren. Hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden van belangrijke meekoppelkansen.

Welke hulpmiddelen zijn er voor meekoppelen?

Meekoppelen kan op veel manieren. Je kunt bijvoorbeeld al meekoppelkansen benutten bij het maken van visies en beleid. Maar je kunt ook op zoek gaan naar kansen bij de uitvoering van een concreet project. Er zijn verschillende hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen:

Meer hulpmiddelen voor meekoppelen vind je op de pagina Hulpmiddelen - Meekoppelkansen benutten.