Hulpmiddelen - Meekoppelkansen benutten

Vaak is het niet efficiënt en niet effectief om alleen voor ruimtelijke adaptatie ‘de straat open te breken’. Dat geldt vooral voor drukke stedelijke gebieden. De komende decennia spelen ook andere grote ruimtelijke opgaven, zoals nieuwbouw, groot onderhoud aan gebouwen, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De inzet van dit deltaplan is om bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de kansen voor een klimaatbestendige inrichting te gebruiken. Verschillende partijen hebben hiervoor hulpmiddelen ontwikkeld. Met sommige hulpmiddelen kun je direct zelf aan de slag. Deze gratis hulpmiddelen staan bovenaan. Voor andere hulpmiddelen moet je betalen of een externe partij inschakelen. Daar staat een €-teken bij.