NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad

Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een stedelijke omgeving en dat aantal neemt toe. Het is daarom belangrijk om steden en de omgeving daarvan klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Wat zijn daarvoor de beste maatregelen? Deze vraag staat centraal bij de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad, één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). Vanuit deze onderzoekslijn wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over hoe je stedelijke omgevingen klimaatbestendig en waterrobuust inricht. Hoe dat gebeurt, lees je op deze pagina. Wil je bijdragen aan onderzoeken of aan kennisdeling? Lees dan onderaan de pagina hoe je je hiervoor aanmeldt.

Hoe wordt kennis ontwikkeld?

Een onderzoeksconsortium van zo’n 10 tot 15 kennisinstellingen en adviesbureaus ontwikkelt nieuwe kennis voor de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad. Deze instellingen en bureaus voeren in verschillende combinaties diverse onderzoeken uit. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen, hoe je klimaatadaptatie kunt koppelen aan andere transities, en hoe je klimaatadaptatie kunt monitoren. In de afgelopen jaren heeft het onderzoeksconsortium een uitgebreide Kennisagenda NKWK-KBS (pdf, 1.7 MB) opgebouwd, die een belangrijke basis vormt voor het selecteren van nieuw onderzoek. Ook gebruiken ze vragen uit de praktijk voor hun onderzoek, die ze krijgen via het Platform Samen Klimaatbestendig.

Resultaten 2019

Het onderzoeksconsortium heeft in 2019 vijf onderzoeken uitgevoerd. Twee daarvan gaan over de doorontwikkeling van de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad. De andere drie onderzoeken gaan over het monitoren van de klimaatbestendigheid van een stad, hoe je kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen in beeld kunt brengen en hoe je klimaatadaptatie slim meekoppelt met andere grote opgaven. Meer hierover kun je lezen in het nieuwsbericht ‘Onderzoeken NKWK KBS in 2019’. Via dit nieuwsbericht vind je ook de onderzoeksrapporten.

Onderzoeksprogramma 2020

Veel van de onderzoeken die het consortium in 2019 heeft uitgevoerd, lopen door in 2020. Zo worden de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad in 2020 uitgebreid met nieuwe onderdelen. Ook het onderzoek naar het monitoren van de klimaatbestendigheid van een stad gaat door in 2020. Daarnaast doet het consortium onderzoek naar de volgende thema’s:

  • De mogelijke effecten van klimaatverandering en van adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit in steden.
  • Door klimaatverandering wordt de vitale infrastructuur kwetsbaarder. Voorbeelden hiervan zijn elektriciteit, toegang tot internet en drinkwater. Hoe kunnen regionale overheden de vitale infrastructuur beter beschermen tegen mogelijke gevolgen van klimaatverandering?
  • Wat is de relatie tussen klimaatadaptatie en de sociale veerkracht van mensen en wijken? Hoe kun je kwetsbare mensen en wijken beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering?

Het hele onderzoeksprogramma van 2020 vind je in dit document.

Hoe wordt kennis gedeeld?

Sinds 2016 organiseert NKWK vanuit de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad de projectentournee NKWK-KBS. Dit is een tournee langs verschillende klimaatadaptatieprojecten in Nederland. Zo komen vragers naar en aanbieders van kennis bij elkaar en kunnen ze kennis en praktijkervaringen met elkaar uitwisselen. Inmiddels heeft NKWK-KBS projectbezoeken gebracht aan de volgende tien plaatsen: de Twentse StedenbandCulemborgNijmegenDordrecht , AlkmaarAmersfoortRenkum (pdf, 1.8 MB), Wolvega (pdf, 4.8 MB), Zoeterwoude-Rijndijk en Kampen (pdf, 2.6 MB). De projectbezoeken worden steeds door 75 tot meer dan 100 deelnemers bezocht, en verlopen over het algemeen in een enthousiaste sfeer.

Kenniskranten

In de afgelopen jaren heeft NKWK-KBS drie kenniskranten uitgebracht: Natte Krant (pdf, 1.6 MB), Droge Kost (pdf, 1.7 MB) en Heet Nieuws (pdf, 1.8 MB). De eerste kenniskrant is een themanummer over wateroverlast, de tweede over droogte en de derde over hitte. In 2020 komt er een kenniskrant over hoe we de gevolgen van overstromingen kunnen beperken.

Wil je bijdragen?

Wil je een bijdrage leveren aan de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad? Dan kan dat op twee manieren:

  • Heb je in je gemeente, provincie of waterschap een interessant project gerealiseerd over klimaatadaptatie? En wil je je ervaringen delen met andere professionals of hun vragen stellen over een mogelijk vervolgproject? Meld je dan aan voor een mogelijk projectbezoek: nkwk-kbs@waterenklimaat.nl.
  • Wil je als gemeente, provincie of waterschap bijdragen aan het opstellen of uitvoeren van onderzoek? Meld je dan aan via nkwk-kbs@waterenklimaat.nl.