NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad

Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een stedelijke omgeving en dat aantal neemt toe. Het is daarom belangrijk om steden en de omgeving daarvan klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Wat zijn daarvoor de beste maatregelen? Deze vraag staat centraal bij de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad, één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). Vanuit deze onderzoekslijn wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over hoe je het stedelijk gebied en de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust kunt inrichten. Hoe dat gebeurt, lees je op deze pagina. Wil je bijdragen aan onderzoeken of aan kennisdeling? Lees dan onderaan de pagina hoe je je hiervoor aanmeldt.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseert deze onderzoekslijn samen met STOWA en Deltares. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de onderzoeken, met cofinanciering van een onderzoeksconsortium van zo'n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus.

Hoe wordt kennis ontwikkeld?

Een onderzoeksconsortium van zo’n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus ontwikkelt nieuwe kennis voor de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad. Deze instellingen en bureaus voeren in verschillende combinaties diverse onderzoeken uit. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de droogte en hitte in stedelijk gebied, stedelijke waterkwaliteit, de bijdrage van cultuurhistorie aan klimaatadaptatie en hoe je klimaatadaptatie kunt monitoren. In de afgelopen jaren heeft het kennisprogramma een uitgebreide Kennisagenda NKWK-KBS (pdf, 1.7 MB) opgebouwd. Het programma neemt deze kennisagenda als basis om nieuw onderzoek te selecteren. Jaarlijks organiseert het programma workshops voor gemeenten, waterschappen en provincies om vragen uit de praktijk op te halen en de focus voor nieuwe onderzoeksplannen te bepalen.

Met wat voor onderzoek houdt het consortium zich bezig?

Het onderzoeksconsortium doet sinds 2018 elk jaar onderzoek op het gebied van verschillende thema’s. Voor 2022 zijn die thema’s: monitoring, hitte in woningen, droogte en groen in stedelijk gebied, stedelijke waterkwaliteit, wateroverlast en hoogwater, en Kennisbank Groenblauwe Netwerken. Meer informatie over deze thema’s en de onderzoeken die komend jaar gedaan worden, vind je op de pagina ‘NKWK-onderzoeken 2022’. Wil je weten wat er in de jaren hiervoor is onderzocht en wat de resultaten van die onderzoeken zijn? Ga dan naar de pagina’s ‘NKWK-onderzoeken 2021’, NKWK-onderzoeken 2020’ en ‘NKWK-onderzoeken 2019’.

Hoe wordt kennis gedeeld?

Sinds 2016 organiseert NKWK vanuit de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad de projectentournee NKWK-KBS. Dit is een tournee langs verschillende klimaatadaptatieprojecten in Nederland. Zo kunnen mensen uit de praktijk en kennisaanbieders hun ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen. Inmiddels heeft NKWK-KBS projectbezoeken gebracht aan de volgende elf plaatsen: de Twentse Stedenband, Culemborg, Nijmegen, Dordrecht , Alkmaar, Amersfoort, Renkum, Wolvega, Zoeterwoude-RijndijkKampen en Groningen. De projectbezoeken worden steeds door 75 tot meer dan 100 deelnemers bezocht, en verlopen over het algemeen in een enthousiaste sfeer.

Kenniskranten

In de afgelopen jaren heeft NKWK-KBS vier kenniskranten uitgebracht: Natte Krant (pdf, 1.6 MB), Droge Kost (pdf, 1.7 MB)Heet Nieuws (pdf, 1.8 MB) en Hoog Water (pdf, 11 MB). De eerste kenniskrant is een themanummer over wateroverlast, de tweede over droogte, de derde over hitte en de vierde over overstromingen.

Wil je bijdragen?

Wil je een bijdrage leveren aan de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad? Dan kan dat op twee manieren:

  • Heb je in je gemeente, provincie of waterschap een interessant project gerealiseerd over klimaatadaptatie? En wil je je ervaringen delen met andere professionals of hun vragen stellen over een mogelijk vervolgproject? Meld je dan aan voor een mogelijk projectbezoek via het contactformulier.
  • Wil je als gemeente, provincie of waterschap bijdragen aan het opstellen of uitvoeren van onderzoek? Meld je dan aan via het contactformulier.