Hulpmiddelen - Risicodialoog voeren en strategie opstellen

Zijn de resultaten van de stresstest beschikbaar? Dan starten gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat per regio een risicodialoog met alle relevante gebiedspartners. Deze dialoog heeft twee doelen: met de dialoog vergroot je het bewustzijn over hoe kwetsbaar je gebied is voor klimaatextremen. En in de dialoog bespreek je hoe je deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kunt verkleinen.

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie zijn hiervoor drie gratis hulpmiddelen ontwikkeld: de Routekaart risicodialoog, de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad. Daarnaast hebben ook verschillende andere partijen hulpmiddelen ontwikkeld. Met sommige hulpmiddelen kun je direct zelf aan de slag. Deze gratis hulpmiddelen staan bovenaan. Voor andere hulpmiddelen moet je betalen of een externe partij inschakelen. Daar staat een €-teken bij.